კომპიუტერული მომსახურება (ბინაზე გამოძახებით)

კომპიუტერული მომსახურება (ბინაზე გამოძახებით)

 
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფასდაკლება მოქმედებს – 20%.
Windows XP/Vista/7/8.1/10/11-ის ინსტალაცია, გარანტიით.
ვირუსების წაშლა, სისტემის ოპტიმიზაცია, მცირე პრობლემების მოგვარება და სისტემის მუშაობის აღდგენა Windows ინსტალაციის გარეშე.
ნებისმიერი წაშლილი მონაცემების და დოკუმენტების აღდგენა.
სახლისთვის პროგრამული პაკეტის დაყენება;
თამაშების ინსტალაცია (წინასწარ შეთანხმებით)
თანამედროვე ანტივირუსული პროგრამის ინსტალაცია და კონფიგურაცია (სურვილისამებრ);
ნებისმიერი პერიფერიული მოწყობილობის შეერთება.
კომპიუტერის მტვრისგან გაწმენდა, თერმოპასტის შეცვლა.
კომპიუტერის აწყობა, კომპონენტების შეერთება.
592 00 22 69
Обслуживание компьютера с выездом на дом в Батуми
Для граждан Грузии действует скидка – 20%
Установка Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 быстро, c гарантией и выездом мастера на дом, восстановление работоспособности системы.
Удаление вирусов, оптимизация системы, решение мелких проблем и восстановление быстродействия без переустановки системы.
Восстановление любых удаленных данных и документов.
Установка пакета программного обеспечения для дома;
Установка игр (по предварительному договору)
Инсталляция и настройка современной антивирусной программы (на выбор);
Подключение любых совместимых периферийных устройств: устройств ввода и вывода.
Сборка компьютера, подключение компонентов.
Очистка компьютера от пыли, замена термопасты.
592 00 22 69
Computer service on call, Batumi
Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 Installation, fast, with a guarantee on call.
Viruses removal, system optimyzing, solving minor problems and restoring performance without reinstalling the system.
Any deleted data or document recovery.
Any software installing for home.
Game installation (by prior agreement)
Installation and configuration of a modern anti-virus program (optional);
Any compatible peripheral device connection: input and output devices.
PC assembly, computer parts connection.
Cleaning the computer from dust, replacing thermal paste.
592 00 22 69

Share:

ID: 6107
გამოქვეყნდა: 17/08/2022
ნახვები: 28
© 2022 ADZ.GE All rights reserved.