თარგმნა ინგლისურად

Tbilisi, Georgia

ინგლისური  ენის დიპლომირებული თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას  ქართულიდან ინგლისურ ენაზე და ინგლისურიდან ქართულზე.

translateintoenglish1@gmail.com;   

მობ: 568 63 50 74

გთავაზობთ კონტრაქტისა და ხელშეკრულების, იურიდიული და ფიზიკური პირების წესდების, სხვა ეკონომიკური ხასიათის მასალის, სამეცნიერო ნაშრომების, აბსტრაქტების, რეზიუმეების,  CV-ის, პირადობის დამადასტურებელი და სხვა დოკუმენტების თარგმნას.  

გარდა ამისა, გთავაზობთ სამედიცინო დოკუმენტაციის თარგმნას.  

ფასი 7 ლარიდან!

ვიღებთ როგორც მცირე ზომის შეკვეთებს, აგრეთვე დიდი ზომის შეკვეთებს!
ვმუშაობთ ყოველ დღე! 
ანგარიშსწორება წინასწარ! 
დამოწმება შესაძლებელია!

Share:

მდებარეობა

ID: 5815
გამოქვეყნდა: 16/07/2022
ნახვები: 18

Send Message

ტელეფონი:

Email:

მისამართი:

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 41
© 2022 ADZ.GE All rights reserved.